хоккей, hockey, сокол киев, sokol kiev kiew, кхл, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, по хоккею беларуси россии, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей, чемпионат россии высшая лига

Хоккейные публикацииХоккей в УкраинеДержавна цільова соціальна програма “Хокей України”

11-10-2007 22:08 Илья


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2007 р. № 1194
Київ

Про затвердження Державної цільової
соціальної програми “Хокей України”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму “Хокей України” (далі — Програма), що додається.

2. Міністерству економіки щороку за поданням Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту включати визначені Програмою завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству фінансів, Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти для виконання завдань і заходів Програми виходячи з можливостей.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати до 1 лютого починаючи з 2009 року Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. № 1194

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма “Хокей України”

Мета Програми
Мета цієї Програми полягає у створенні умов для забезпечення протягом 2008 — 2012 років належного рівня охоплення хокеєм різних груп населення для формування здорового способу життя і відбору та підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку хокею.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для України є вкрай важливим формування інфраструктури хокею відповідно до світових стандартів шляхом поетапного зміцнення його матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного, інформаційного, медичного та фінансового потенціалу з об’єднанням фінансових ресурсів держави, місцевих громад, спортивних товариств та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і приватних структур в обсягах, наведених у додатку 1.

Проблему передбачається розв’язати шляхом удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку хокею і здійснення комплексу заходів, спрямованих на:

поліпшення матеріально-технічної бази хокею, передусім будівництво сучасних спортивних споруд із штучним льодом, та запровадження сертифікації таких споруд для проведення змагань різного рівня;

створення ефективної системи підготовки тренерів з хокею та інших фахівців цієї сфери у вищих навчальних закладах;

запровадження інноваційних підходів до кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею;

удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку хокею;

створення науково обґрунтованої системи масового охоплення дітей короткочасним навчанням базових елементів хокею;

удосконалення системи дитячо-юнацького хокею;

залучення різних груп населення до масових занять з хокею з метою формування здорового способу життя;

сприяння утворенню та функціонуванню хокейних клубів різних організаційно-правових форм;

формування календаря національних змагань з хокею серед спортсменів усіх вікових груп та участі хокеїстів у міжнародних змаганнях;

створення системи проведення чемпіонату України з хокею серед професійних команд у двох національних лігах;

удосконалення системи відбору та підготовки національних збірних команд України до чемпіонатів світу з хокею та зимових Олімпійських ігор;

активізацію економічної діяльності суб’єктів вітчизняного хокею;

підвищення рівня популяризації вітчизняного хокею в пресі, на телебаченні та радіо;

покращення міжнародного співробітництва з метою підтримки і розвитку хокею в Україні.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити рівень розвитку хокею та сформувати механізм удосконалення інфраструктури вітчизняного хокею відповідно до національних інтересів та вимог щодо розвитку хокею у світі;

посилити державну підтримку поліпшення матеріально-технічної бази вітчизняного хокею та відкрити 60 нових спортивних споруд із штучним льодом для хокею;

збільшити до 600—800 тис. чисельність осіб, які щороку займатимуться масовим катанням на ковзанах та хокеєм з метою зміцнення здоров’я та організації активного дозвілля, що сприятиме покращенню якості їх життя, зниженню рівня злочинності, алкоголізму та тютюнокуріння;

удосконалити систему дитячо-юнацького хокею, щороку залучати 12 тис. школярів до короткочасного навчання базових елементів хокею в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити функціонування не менше як 16 відділень хокею у дитячо-юнацьких спортивних школах та 60 відділень при спортивних клубах;

підвищити рівень і престижність чемпіонату України з хокею та проводити його у вищій лізі серед 8—10 та у першій — серед 6—8 команд;

повернути національну збірну команду України до елітної групи чемпіонату світу з хокею та забезпечити її участь у зимових Олімпійських іграх 2010 року, використовувати виступи українських хокеїстів як дієвий спосіб патріотичного виховання громадян та піднесення престижу України в світі;

запровадити ринковий механізм фінансування вітчизняного хокею;

створити інноваційну систему кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 2 646,75 млн. гривень, з них з державного бюджету — 960 млн., які насамперед спрямовані на будівництво спортивних об’єктів із штучним льодом для потреб хокею.

Щорічний обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок державного бюджету, визначається виходячи з фактичних можливостей, а також з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередній період.Додаток 1
до Програми


ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми “Хокей України”
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 675 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 66, ст. 2556).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від ___ __________ 2007 р. № _____ .

3. Державний замовник-координатор — Мінсім’ямолодьспорт.

4. Державні замовники — МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

5. Керівник Програми — Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту.

6. Виконавці Програми — Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Федерація хокею України (за згодою).

7. Строк виконання: 2008—2012 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансуванняОбсяг фінансування, млн. гривеньУ томучислізароками
20082009201020112012
Державний бюджет960180190190200200
Місцеві бюджети469,168,684,492,9107,7115,5
Інші джерела1 217,65166,87191,99240,01294,19324,59
Усього2 646,75415,57466,39522,91601,89640,09Додаток 2
до Програми
Урядовий портал, 04.10.2007

Урядовий портал

Вот что хочу сказать по этому поводу...


Господин Имас!
В своем выступлении на 5 канале в спорт. выпуске Вы говорили о развитии хоккея на Украине, о том, что будут строиться ледовые площадки и, о том, что детям будет чем заняться. Вы очень переживаете за детей? За их светлое и здоровое будущее??? За хоккей в стране? А где Вы были раньше, когда хоккей и «Сокол» были в глубокой яме? Ели сахар?
        Вас называют «Сахарным бароном». Может поделитесь с детьми?
У Вас бизнес в разных странах мира, Вы организовываете теннисные турниры, Вы являетесь проректором Киевского Университете Физического Воспитания и Спорта и т. д. Болеете за хоккей??? Или просто Вы там, где пахнет немалыми деньгами?
        А исчезнут деньги – исчезните и Вы, например за границу? Что же будет с хоккеем и светлым будущим детей?        Кого это волнует ???!!!        Наверное Вас, господин Имас!
И таких в президенты.
да на работе я нах он мне надо...
У, как все запущено! Acrobat Reader
гы прыкольно... Acrobat Reader не установлен...
дай ссылку лучше...плз...
VIPER, а в чем проблема? У тебя Acrobat Reader установлен?
Я вчера на ночь этот додаток почитал. Даже если не смотреть на выделяемые суммы, документ является лучшим из произведений фантастического жанра, которые я читал в последнее время. Например:


20082009201020112012
3) місце національної збірної команди України на чемпіонатах світу серед чоловічих команд1610-119 — 1088
4) місце національної збірної команди на Олімпійських іграх 2010 року серед чоловічих команд9 — 10

всеравно не очень верится что суммы в полном «обсязі» будут выделены........
не совсем удалось прочитать ДОДАТОК 2! ((
В этом документе как раз самое интересное — это приложение №2. Как раз о том кто кому чего и сколько. Но там такой сложный вид таблицы что в html это оформить не удалось Кто действительно интересуется вопросом — не ленитесь, скачивайте его!